AKCJE PROMOCYJNE

Klient: 
CYFRA+
Rok: 
2008 - 2012
PTK Centertel
2008
ROAD SHOW
Indesit
2014
KONKURS
SPECJAŁ
2014
OPAKOWANIE
Genexo
2012
KREACJA